28 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

YAZILARIM

KÜRT SORUNU

İSLAM

TARİH

TV PROGRAMLARIM

Diğer İçeriklerim (139)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (28)
10 11 2011

BAHRİ ZENGİN KİMDİR

 

BAHRİ ZENGİN HAYATINI KAYBETTİ

 

Çağımızın en önemli fikir ve mücadele adamlarından, Milli Görüş'ün teorisyenlerinden,HAS Parti’nin kurucusu GİK Üyesi  Bahri Zengin, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan’ın da hastanede ziyaret ettiği Zengin’i HAS Parti lideri  Numan Kurtulmuş’da hastanede yalnız bırakmıyordu…

1942 yılında Kilis'in Yavuzlu Köyü'nde dünyaya geldi. Zor şartlar altında okudu. 1965'te İTÜ'den Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Askerliğini Antalya Havaalanı'nda Kontrol Mühendisi olarak yaptı. 1968 yılında D.P.T.'ye Uzman Yardımcısı olarak girdi ve 1970 yılında Uzman oldu. D.P.T.'de iken Hollanda ve İngiltere'de "Sanayi Yönetimi" ve "Bölgesel Kalkınma" konularında ihtisas yaptı. Sanayi Bakanlığı'nda Genel Müdürlük, Türkiye'nin önde gelen Harp Sanayi ve Ağır Sanayi Kurumu M.K.E.K.'da Genel Müdür Muavini kadrosunda Harp Sanayi ve Ağır Sanayi projelerini yürüttü. 1964 yılında B.D. Fikir Kulübü'nün kurucuları arasında yer aldı. 1970 yılında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'ni kurdu ve (ESAM) ilk Genel Başkanı oldu.

 

İslamcı Kimlik ve bilgi arasında Mavera Dergisi’ni kurdu

 

1976 yılında Cahit Zarifoğlu ile beraber Mavera Dergisini  çıkardı. Dergide Rasim Özdenören, Ersin Gürdoğan ve Erdem Beyazıd’dan oluşan romancılar ve şairler grubu arasında İslamcı kimlik ve bilgi açık bir tartışma konusu oldu. Bu isimler İslami Rol modellerinin inşasında şiir ve edebiyatın rolünü vurguladılar.  Daha sonra kültür hizmetlerine Akabe Yayınevi'ni kurarak devam etti. Çeşitli dergi ve gazetelerde politik, ekonomik ve kültürel ağırlıklı yazıları yayınlandı. Siyasal düşüncelerini 'Özgürleşerek Birlikte yaşamak' adlı bir kitapta topladı. On The Record, Sivil Anayasa, AT. Üzerine Söyleşiler yayımlanan kitapları arasındadır.Mannan'ın "İslam ekonomisi" adlı kitabını Türkçeye kazandırmıştır.

 

 Kadını sokağa taşımanın mimarıydı

 

1985-1987 ve 1990-1993 yılları arasında RP'nin Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Halk Meclisleri, SE-DE Projesi, Hukuk Toplulukları Modelleri'ni geliştirdi, Hak merkezli yeni bir "Anayasa Taslağı" hazırlanmasında öncülük yaptı. Bu çalışmaların Refah Partisi'nin kitleselleşmesinde önemli katkısı oldu. Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak herkesi kucaklayan değişimci düşüncelerini 1991 genel seçimlerinde R.P.'nin tanıtma kampanyasına yansıttı.

 

Zengin ortak zemini için mücadele etti

Bahri Zengin, toplumun farklı katmanları arasında bu gibi yeni farklı karşılıklı etkileşim kanalları açılmasında kilit rol oynadı. Zengin, partinin farklılıklar arasında arabuluculuk yapmasının ideal olduğunu düşünüyordu. Elbette böylesine idealist bir vizyon, RP’nin iyi formüle edilmiş İslamcı gündemi ile muhalif bir devlet toplum görüşünü uzlaştırmada güçlükle karşılaştı. Bunlardan yılmayan Zengin, toplumun farklı katmanlarını ortak bir hoşgörü ve anlayış temelinde bir araya getirmenin önemini vurgulamaya devam etti. Zengin bu durumu şöyle özetliyordu:

  “Partinin, tanıtım ve kampanya işlerinin yönetiminden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunda iki şeyi vurguladım: Din ve fikir hürriyeti ve toplumun acil sosyal ve eğitim problemlerinin çözümü için bir plan geliştirilmesi. Toplumdaki en önemli sorunun sosyal barış olduğunu fark ettik. Bu sebeple toplumda daha fazla bölünmeyi önleyecek yeni yollar araştırdık ve insanları bir araya getirmeyi umut ettik.1983 ve 1984 yıllarında çeşitli kadın gruplarını bir araya getirdik. Batılılaşmış “açık” kadınlarla geleneksel “kapalı” kadınlar ilk kez bizim partimizde bir araya getirildi. Onlara şunu söyledik: “Farklılıklarımıza saygı göstererek bir arada yaşamak zorundayız” O dönemde sosyal barışın ayrıca sol ve sağ arasındaki ideolojik bölünmenin tehdidi altında olduğunun bilincindeydik. Ortak zemin bir arayışına giriştik. 1985-1986’da Marksist aydınlarla İslamcı aydınlar arasında toplantılar düzenledik. Bu durum onların devletin prensiplerine yeniden incelemek üzere bir araya gelmelerini sağladı.”

Hakan Yavuz’un “Modernleşen Müslümanlar” kitabında anlattığı üzere,  Zengin’in görüşlerine partinin otoriter Kemalist gelenek içerisinde sosyalleşmiş muhafazakar yönetimi bu açıklığa olumsuz bir tepki verdi ve partinin İslami Prensiplerin Türk toplumundaki kültürel ve siyasal ayrımları kapsayacak şekilde esnetilmeyeceğinde ısrar etti.

 

1994’teki yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Millî Görüş’ün belediyecilikte yakaladığı başarı, 1995 genel seçimlerinde RP’yi yüzde 21,38’le en büyük parti yaptı. Bu başarının arkasında, hareketin daha geniş kitlelere ulaşma gayreti de çok önemliydi. Özellikle kadınlar üzerinden çok aktif bir siyaset de izleniyordu. Sandık teşkilatlarındaki kadınlara kadar herkes ‘uyuyan devi harekete geçirmek’ için çalışıyordu. Önce kadınlar partilere üye olamazken, Tayyip Erdoğan ve Bahri Zengin’in projesi ile muhafazakâr kadın değişim-dönüşüm geçiriyor, sokağa taşınıyordu.

 

“28 Şubat’ta hakikatı izharda yetersizdik”

 

 1995 yılında R.P.'den İstanbul Milletvekili seçildi. R.P.'nin kapanmasıyla F.P. kurulduktan sonra F.P. M.K.Y.K. Üyesi ve Teşkilatlanma Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Bahri Zengin her cemaatin kendi normlarına ve yasalarına göre yönetilmesine imkan veren Osmanlı Millet Sistemi’ne kadar uzanan Ali Bulaç’ın çok hukuklu toplumlar kavramını 1995’de RP’nin seçim beyannamesine koyarak demokrasiyi İslami bir çerçeveye oturtmaya çalıştı. Anayasa Mahkemesi “Çok hukuklu topluluklar projesini” RP’nin laiklik karşıtlığının bir göstergesi saydı ve partiyi kapattı.

 

 

Zengin, 28 Şubat sürecinde  kendileri tarafından icra edilmeyen birçok fiilin kendilerine hamledildiğini ve kendilerinin hakikati izharda yetersiz kaldıklarını zira her şeyin aleyhlerine konumlandığını anlatıyordu.

 

Bahri ZENGİN, 1999 yılında F.P.’den İstanbul 2.Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan Fazilet Partisi I. Olağan Kongresi'nden sonra Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Numan Kurtulmuş’un yeni bir siyaset anlayışı yola çıkması üzerine Bahri Zengin Kurtulmuş’u yalnız bırakmadı ve HAS Parti kurucuları arasında yer aldı. Partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev alan Zengin, sağlığı elverdiği ölçüde toplantılara katılıyor ve seminerler veriyordu.

 

Erdoğan’da ziyaret etti

TOBB ETÜ Hastanesinde yatan Zengin’i yakın zamanda Başbakan Erdoğan ve  Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından da ziyaret edilmişti. Zengin evli ve dört çocuk babasıydı.

 

Medeniyet konusunu sürekli işlerdi

Bir çok konferans veren Zengin, özellikle medeniyet konusuna ayrı bir önem veriyordu. Zengin’in medeniyet hakkındaki görüşleri;

“Tarih boyunca toplulukların Allah, İnsan ve Evren hakkındaki görüşleri birey ve toplum hayatının her alanına yansımıştır. Yani,üretilen tüm sosyal, hukuki, siyasal ve ekonomik değerler Allah, İnsan ve Evren anlayışının bir yansıması, bir türevidir. Bu itibarla, bir medeniyet,üretilen değerlerle değil, onlara kaynaklık yapan Allah insan ve evren anlayışıyla tanımlanabilir. Öyleyse  farklı medeniyetlerden söz ederken, aslında bu üç varlık hakkında farklı amentülerden, farklı kabullerden söz etmiş oluyoruz…

1-Yoksulluk,sömürü,işsizlik,açlık,terör,ve savaşlardan ölümler, içinde yaşadığımız çağın küresel gerçekleridir.

2-Tüm bu olumsuzluklar küreselleşen ve dünyaya egemen olan Batı medeniyetinin –ki GÜÇ MERKEZLİ bir medeniyettir- bir sonucudur.

3-Medeniyet, bir toplumun Tanrı,İnsan ve Evren anlayışına dayanarak ürettiği değerler olarak anlaşılmalıdır. O halde tüm bu olumsuz sonuçların sebepleri egemen olan Batı toplumlarının Tanrı, İnsan, ve Evren anlayışında aramak gereklidir…”

 

NEVZAT ÇİÇEK

www.twitter.com/nevzatcicek

574
0
0
Yorum Yaz